Działalność Fundacji Książąt Lubomirskich

Fundacja
Książąt Lubomirskich, której Prezesem jest Jan Lubomirski-Lanckoroński,
właściciel Zamku, od lat działa na rzecz wsparcia i promocji Lubniewic. W
             ostatnim czasie udało się wspierać lub organizować inicjatywy takie jak:

1.         Dofinansowanie wizyty Św. Mikołaja w Lubniewicach

2.         Wsparcie projektu „Zdrowa gmina Lubniewice”

3.         Wieloletnie wsparcie Gminnego Święta Sandacza w Lubniewicach

5.         Zakup nagród dla uczestników III Karpiowych Zawodów Wędkarskich w          Lubniewicach

6.         Dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego dla  WOPR-u w Lubniewicach

7.         Dofinansowanie quada wraz z przyczepą dla WOPR-u w
Lubniewicach

8.         Współfinansowanie planu zagospodarowania i rewitalizacji
miasta Lubniewice

9.         Fundacja Książąt Lubomirskich udostępniła swoją siedzibę do
spotkania podczas którego zaprezentowany został potencjał portu lotniczego w
Zielonej Górze. Konferencja poprzedzała inaugurację lotów na linii województw
Lubuskiego – Małopolskiego.

10.       Użyczając pałacu wraz z kompleksem
parkowym do różnych produkcji filmowych (Film „Evil Rising”, „Sztuka kochania”,
teledyski – do utworów Donatana, Cleo i Maryli Rodowicz „Pełnia” oraz „Sztorm”.)