Opis historyczny

Zamek Książąt Lubomirskich z Pałacem Książąt Lubomirskich tworzą razem założenie pałacowo – zamkowo – parkowe. Obiekty położone są po dwóch stronach malowniczego jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Pałac Książąt Lubomirskich powstał pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Był on siedzibą rodu von Waldow und Reitzenstein. Ta hrabiowska rodzina od wielu wieków zasiedlała te tereny i to oni właśnie byli budowniczymi Zamku Książąt Lubomirskich po drugiej stronie jeziora.

Obecne wnętrz Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach

Zamek jest budowlą neorenesansową, wzorowaną na podobnych obiektach powstających w II połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Budynek jest niezwykle eklektyczny, gdyż mimo dominujących elementów neorenesansowych, wewnątrz można zaobserwować wiele innych stylów. Możemy odnaleźć miedzy innymi elementy zarówno klasycystyczne, barokowe, rokokowe, jak też gotyckie.

Obiekty otoczone są przez parki, których obecne założenie jest kontynuacją XIX wiecznych wzorów uporządkowanego stylu angielskiego.

Oba obiekty są własnością rodziny Książąt Lubomirskich, a Zamek Książąt Lubomirskich funkcjonuje jako prywatna rezydencja rodzinna.

W 2020 roku posiadłość będzie czasowo otwarta dla zwiedzających. Udostępnione zostaną reprezentacyjne sale, z wyłączeniem prywatnych pokoi. Każdy z odwiedzających będzie miał możliwość zobaczenia jak obecnie mieszkają właściciele nieruchomości.

Między innymi do zobaczenia będzie hol z pięknymi portretami Księcia Stanisława Lubomirskiego – Marszałka Wielkiego Koronnego i jego żony Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Udostępnione dla zwiedzających zostaną również sala balowa z portretem Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej, sala muzyczna z pamiątkami księcia Władysława Lubomirskiego i oryginalnymi meblami z innych majątków rodowych, wielka galeria  z portretem Księcia Stefana Andrzeja Lubomirskiego, sala myśliwska i sala z królewska z pocztem królów polskich autorstwa Marcello Bacciarellego.